Пребарувај по датум:
2019-02-26

Едукација за гранична полиција

Едукација ”Студен бран – смрзнатини, хипотермија и компликации од истите / безсознаниеи престанок на витални функции”се одржа за потребите на граничната полиција на граничниот премин Крива Паланка и Пелинце. Истата се изведе на 14 февруари 2019год и вкупно ја следеа 18 присутни. Темите беа фокусирани на прва помош и само-помош при смрзнатини, хипотермија и компликации кои може да настанат од истите (безсознание и престанок на витални знаци). Целиот материјал беше презентиран интерактивно и практично со симулација на повредени. На присутните им беа поделени флаери за студен бран на македонски и албански јазик и прирачник за прва помош на работното место.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.