Пребарувај по датум:

Секретар

Секретарот на Црвен крст на град Скопје е именувано лице. Тој  ја застапува организацијата пред надлежните органи; Управува со Црвен крст на град Скопје ; Ги спроведува одлуките и заклучоците донесени од Собранието и Раководниот одбор на Црвен крст на град Скопје; Го подговува и менаџира одобрениот финансиски план – буџет и поднесува извештај за негова реализација; Одлучува за прием, престанок, именување и распоредување на вработените во Стручната служба на Црвениот крст на град Скопје; Ги организира активностите што се превземаат во случај на катастрофи на територијата на град Скопје; За својата работа остварува координација со Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ; За својата работа одговара пред Раководниот одбор на Црвениот крст на град Скопје и Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ.

Мандатот на секретарот трае 4 (четири) години со можност за повторen реизбор.

Секретари на Црвен крст на град Скопје низ годините:

  • 1977-1979 Томе Ангеловски
  • 1979-1986 Љубица Кочкова
  • 1986-1988 Ангел Наковски
  • 1988-2004 Стојче Атанасов
  • 2004- денес Д-р Сузана Тунева Пауновска
Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.