Пребарувај по датум:

Дисеминација

Програмската структура за дисеминацијата претставува основен и составен дел на сите програми и проекти и е од големо значење за Црвениот крст, бидејќи овозможува приказната за настанокот на Црвениот крст да се шири, принципите по кои движењето се води и сите важни информации за неговите активности да стигнат до што повеќе граѓани, со цел да се разбуди желбата за помагање на оние на кои помошта им е најпотребна. Секоја година се реализираат:

  • Работилници со младите од клубот на млади на Црвен крст на град Скопје;
  • Работилници со лицата од трето доба;
  • Работилници со најмладите од градинките;
  • Работилници на сите потенцијални поддржувачи и донатори;
  • Работилници-дисеминациски сесии организирани за самите вработени во организацијата;
  • Работилници-дисеминациски сесии организирани за практикантите во организацијата;

Пакетот на дисеминациската сесија подразбира обука за историјатот на организацијата, принципите, Женевските конвенции, улогата на основоположникот Анри Динан,  правилна употреба на амблемот, почитување на истиот како и правила кои важат за секој волонтер и професионалец особено додека ја носи униформата на која е поставено логото.

На годишно ниво преку 400 лица се обучени за организацијата и се запознаени со активностите кои се рализираат во Црвениот крст.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.