Пребарувај по датум:

Здравствено превентивна дејност

Црвен крст на град Скопје континуирано делува во изработка на работни програми за здравствено воспитување, ја следи нивната реализација и ги евалуира резултатите. Сите здравствено превентивни активности кои ги реализира,претходно ги планира и координира, а подготвува и едукативен материјал за јавно информирање со што ја запознава јавноста со карактеристични актуелности од областа на здравството и превенцијата. Со здравственото промовирање на одредении болести, населението знае како да се заштити, како да ги препознае и како да го намали ризикот и последиците од нив.

Традиционално,според Календарот, преку активности редовно ги одбележува:

  • Недела на борба против срцево-садовни заболувања
  • Недела на борба против ракот
  • Недела на борба против Туберкулоза
  • Недела на борба против Шекерната болест
  • Недела на борба против ХИВ/ СИДА

Придонесот од реализираните активности на Црвениот крст на град Скопје од областа на првата помош и здравствено превентивната дејност го ужива целата заедница.

Првата помош е хуманитарно дејство достапно за сите,  каде се користат сите знаења и вештини, без дискриминација, во мирнодопски, вонредни или воени услови каде има повредени.

ЦКГС нуди 3 вида обуки за работни организации:

  • Основен – 6 школски часа
  • Напреден 1 – 8 школски часа
  • Напреден 2 – 13 школски часа
  • според спецификата на работната институција.

Знаењата и вештините по прва помош,традиционално секоја година ги покажуваат по 15 екипи (90 ученици) од основните училишта на територијата на град Скопје преку учество на Градскиот натпревар по прва помош.

Одбележувањето на Светскиот ден на првата помош , посветен на денот  на сеќавање на жртвите во сообраќајни несреќи, овозможува над  100 тина посетители секоја година да ја  подигнат свеста за опасностите кои произлегуваат од сообраќајните незгоди.

Координатор на одделот, Маја Цветкова – skopje.infock@redcross.org.mk

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.