Пребарувај по датум:

Програма за помош на мигранти/бегалци во РСМ

Со распламтувањето на граѓанската војна во Сирија, а со тоа и отворањето на т.н Балканска рута која ја опфати и територијата на Република Северна Македонија во јуни 2015 година и напливот на масовен бегалски бран на јужната граница, Црвен крст на град Скопје како имплементатор на Националната програма за помош и поддршка на бегалци и мигранти при ЦКРСМ, започна со формирање на првите мобилни тимови за хуманитарна асистенција на лица во движење, со што со официјалното отворање на двата Транзитно – прифатни центри на северната и јужната граница, беа етаблирани и тимовите за поддршка на институционално згрижени лица која поддршка продолжи и во текот на наредните години.

Според статистичките податоци од 2015 и 2016 година како и во текот на годините подоцна, Црвен крст на град Скопје преку мобилните тимови во двата транзитни центри но и со формирањето на посебен тим задолжен за хуманитарна асистенција на ирегуларната миграција на северната граница на РСМ, пружи помош на близу еден милион бегалци и мигранти, како адекватен одговор за намалување на ранливоста на лицата во движење со помош и поддршка преку медицинска прва помош, делење топли оброци, ќебиња, промоција на хигиена, психо – социјална помош и воспоставување на семејни врски.

Мобилните тимови кои работат во двата прифатно – транзитни центри како и во Мобилен тим Липково се составени од општи лекари, преведувачи од говорните подрачја карактеристични за државите од кои доаѓаат лицата во движење како и логистичари со што се обезбедува 24 – часовна континуирана поддршка со транспорти до општи болници и институции кои работат со мигранти и бегалци згрижени во РСМ. Имплементацијата на националната програма е потпомогната од Швајцарски Црвен крст, НВО Каритас, како и останати донатори.

Секако, со кризата што го зафати Исламскиот емират Авганистан, од 2021 година, Црвен крст на град Скопје започна и со имплементација на проект за хуманитарна асистенција на евакуирани лица од Авганистан кои и понатака престојуваат во неколку објекти на територијата на РСМ.

Помошта и поддршката кон овие лица е имплементирана во соработка со донаторски организации, Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство, како и УНИЦЕФ, Меѓународната организација за миграции и Македонското здружение на млади правници.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.