Пребарувај по датум:
2015-05-10

08 Мај „Нашите принципи во акција“ Промовирано ново партнерство

На 07 мај, а по повод 08-мај Светскиот ден на Црвен крст и Црвена полумесечина, Црвен крст на град Скопје го промовираше новиот проект „Училишни клубови за едукација и превенција” кој ќе го имплементираме со финансиска поддршка на донаторот Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје.

Целта на проектните активности е зајакнување на капацитеите на младите во 19 основни и средни училишта на територија на град Скопје и пружање помош во заедницата.
Работата на клубовите во голема мерка ја олеснува вон наставната и неформална едукација на младите на теми од областа на здравствено превентивните и социјално хуманитарни активности, а се иницираат и нови иновативни форми за младинско ангажирање.
Со повторното активирање на овие клубови ќе се реализираат едукативни и здравствено превентивни активности, обуки, едукации, јавни настани, се иницира младинско ангажирање, соработка со други НВО и локалната самоуправа и ќе допреме до голем број граѓани.
Денот продолжи со работилница под мотото “Нашите принципи во акција” на која учество земаа 30 волонтери од сите Општински организации на Црвен крст на територија на градот Скопје и кои имаа можност да ја покажаат својата креативност и да творат на тема принципи со цел подготовка и издавање на прирачници кои ќе бидат користени во промоцијата на организацијата и дисеминирање на принципите.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.