Пребарувај по датум:
2008-09-06

ЦКХ ПХВ Летен камп

Од 19-23 август се оддржа прв меѓународен ЦКА ПХВ летен камп во Струга. Летниот камп претставува круна на десетогодишна програма која Црвен крст на град Скопје ја спроведува во соработка со Црвен крст на РМ, МКЦК и биро за развој на образование.

Со наша поддршка Црвен крст на Р.Србија започна имплементација на програмата во 2006 година, Р. Албанија и Р.Босна и Херцеговина во 2007 година. Во Р.Србија програмата се развиваше во 7 дисеминациски центри и истата резултираше со инволвираност на 450 млади луѓе и со изработка на 40 мали проекти. Во Р.Босна и Херцеговина 145 волонтери од вкупно 7 ООЦК изработија 11 мали проекти меѓу кои мора да се истаке проектот за изградба на игралиште за мали деца со лулашки, клацкалки и клупи. Во Р.Албанија 45 волонтери изработија 15 мали проекти за добробит на заедница во кои беа собрани 1530 евра.  Во Р.Македонија беа изработени 115 мали проекти и беа собрани 11820 еура.

На кампот имаше млади од земјите кои ја имплементираа програмата (Србија, Босна и Херцеговина, Македонија и Албанија),  гости од Финска, Данска, Турција, Бугарија, Швајцарија, како и претставник до ИФРЦ Женева. Една од целите на летниот камп беше и презентирање на Националните програми како и презентирање на проектите. Истото е постигнато преку презентација на проектите, преку изготвување на ЦКА ПХВ памфлета и филмот преку кои се сумираа резултатите од сите НД како и заради присуство на претставници од други НД.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.