Пребарувај по датум:
2022-02-24

Црвен крст на РСМ – Црвен крст на град Скопје објавува: Оглас за вработување

Ангажманот е во рамките на проектот : ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ,, поддржан од Австриската Агенција за Развој, Австриски Црвен крст, Црвен крст на РСМ и Швајцарски Црвен крст.

Црвениот крст е во потрага по вработени лица чија главна одговорност ќе биде пилотирање на сервисот Итно Копче (ИК) на територија на градот Скопје, наменет за 60 постари мажи и жени кои ќе бидат избрани како корисници за новововедената услуга.

Итното копче ќе претставува 24/7 услуга, која корисниците од постарата популација ќе може да ја користат во своите домови, преку притискање на аларм уредот, предвиден да го носат на себе, секогаш кога ќе се најдат во состојба која што не е животозагрозувачка, но е доволно сериозна и има потреба од итност, прва помош и поддршка ( повреда, скршеници на екстремитети, случаен пад, крварење на рана, повреди при изгореници, итни медицински состојби, алергиски реакции и сл.). Преку уредите ќе бидат во можност да стапат во комуникација со Операторите од Контакт центарот, со што ќе добијат брз и ефикасен пристап до соодветна поддршка и помош, од страна на стручни лица и Спасители при Итен Случај на ЦКРСМ. ЦКРСМ ќе воспостави ефикасна услуга за Итно Копче и истата е инспирирана од австриските и швајцарските искуства за ефикасно работење на услугите за грижа на постарото население

Рок за аплицирање: до 07.03.2022

Профил, работни задачи и квалификации:

 • Назив на работното место: Возач/работа во 3 смени – 24/7 (1 позиција)

Работни задачи:

 • Следење на насоки зададени од страна на проектниот координатор
 • Тековна работа во софтверските апликации наменети за оваа услуга
 • Постојана комуникација со корисници преку телефонска централа
 • Управување со возило за итни случаи и обезбедување на транспорт (спасители,корисник до болница)
 • Поддршка на спасител при итен случај во случај на вонредна состојба
 • Извршува транспорт до домовите на корисниците за инсталација на потребната опрема за функционирање на сервисот.
 • Документира и пополнува дневник на возилото со километража, гориво и поминати часови.
 • Секојдневна грижа за состојбата и хигиената на назначеното возило за управување
 • Други обврски согласно проектните активности

Квалификации:

 • Диплома за завршено средно медицинско образование или висока школа за медицински сестри и/или напредна обука за прва помош;
 • Способност за работа во 3 смени;
 • Способности за планирање и организација;
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи;
 • Користење на софтвер со претходно обезбедена обука;
 • Сензибилитет за работа со стари лица и лица со попреченост
 • Возачка дозвола Б категорија

 

 • Назив на работното место: Животоспасувач (медицинска сестра)- работа во 3 смени – 24/7 (1 позиција)

Работни задачи:

 • Следење на насоки зададени од страна на проектниот координатор
 • Теренски активности во итни случаи
 • Тековна работа во софтверски апликации наменети за оваа услуга
 • Постојана комуникација со корисници преку телефонска централа
 • Константна комуникација и дојава до центарот за Итно копче во согласност со постоечките насоки
 • Пристигнување на местото на итен случај самостојно и со опрема
 • Проценка на корисникот и третман според принципите за работа
 • Водење и подготовка на потребна документација
 • Други обврски согласно проектните активности

Квалификации:

 • Диплома за завршено средно медицинско образование или висока школа за медицински сестри и/или напредна обука за прва помош;
 • Способност за работа во 3 смени;
 • Способности за планирање и организација;
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи;
 • Користење на софтвер со претходно обезбедена обука;
 • Сензибилитет за работа со стари лица и лица со попреченост
 • Возачка дозвола Б категорија

 

 • Назив на работното место: Телефонски оператор- работа во 3 смени – 24/7 (2 позиции)

Работни задачи:

 • Следење на насоки зададени од проектниот координатор
 • Теренски активности по потреба
 • Тековна работа во софтверски апликации наменети за оваа услуга
 • Обезбедување на поддршка за корисници
 • Превземање на итниот повик и основна проценка по телефон (доколку е возможно)
 • Креирање на задача во системот за корисници и давање забелешки и насоки до спасителот при итен случај
 • Алармирање кај спасители, медицински професионалци и други медицински установи (Брза помош) , доколку е потребно
 • Обезбедување дополнителна поддршка на спасителите при итен случај и е контакт лице за сите спасители
 • Водење и подготвка на потребна документација
 • Други обврски согласно проектните активности

Квалификации:

 • Диплома за завршено средно образование
 • Способност за работа во 3 смени;
 • Способности за планирање и организација;
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи;
 • Користење на софтвер со претходно обезбедена обука;
 • Сензибилитет за работа со стари лица и лица со попреченост
 • Возачка дозвола Б категорија

Ангажманот предвидува потпишување договор за работа до 09.2023 година.

Инструкции за аплицирање:

Најдоцна до 07.03 година заинтересираните кандидати треба да достават:

– Детална биографија на skopje.proekti@redcross.org.mk со назнака за работната позиција за која аплицира.

Само кандидати кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на индивидуално интервју, во рок од 5 дена по затворање на конкурсот.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.