Пребарувај по датум:
2024-02-28

Дисеминација за лица во трето доба

На 27 февруари во рамките на социјалниот сервис „Дневни центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови” се реализираше дисеминација за корисниците од Дневниот центар за стари лица во ДХО “Даре Џамбаз”.

На работилницата присуствуваа 20 корисници и се запознаа со историјатот на организацијата, принципите, Женевските конвенции, улогата на основоположникот Анри Динан, правилна употреба на амблемот, почитување на истиот како и етичкиот кодекс за волонтерите и професионалците.

Целта на оваа активност е од едукативно значење за лицата во трето доба, бидејќи како волонтери, но и корисници на услугите во Црвениот крст на град Скопје, важно е да ја знаат улогата и мисијата на организацијата во општеството.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.