Пребарувај по датум:
2020-11-02

Дисеминациска сесија за лични асистенти и негуватели

Во изминативе два месеци во рамките на Сервисот за лична асистенција на лица со попреченост и Сервисот за помош и нега на стари лица и лица со попреченост, во тек се обуки за обучување на нови лични асистенти и негуватели.

На ден 29 октомври се реализираше дисеминациска сесија за кандидатите од двете обуки. 11 асистенти и негуватели беа запознаени со почетоците на настанување на Црвениот Крст, со ликот и делото на Анри Динан, основните принципи по кои се води Црвениот Крст, начинот на работа, амблемите, Женевските Конвенции како и основањето, почетоците, начинот на работа на Црвениот Крст на Република Северна Македонија и сервисите кои што се во надлежност на Црвен Крст на град Скопје.

За време на обуката беа почитувани протоколи за заштита од ковид19.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.