Пребарувај по датум:
2019-07-16

Доделување на сертификати за лични асистенти на лица со попреченост

На ден 16.07.2019 во просториите на Црвен крст на Република Македонија беа доделени сертификати за 17 лични асистенти.

Сите кандидати кои ги посетуваа обуките за личен асистент на лица со попрченост, успешно го положија завршниот испит (писмен и устен дел пред стручна комисија за верификација на стекнатите знаења) се стекнаа со државно признат сертификат.

Во наредниот период планирани се спојувања помеѓу личните асистенти и корисниците на услугата.

Обуката траеше два месеца и истата беше поддржана од страна на Црвен крст на град Скопје и Црквата на Исус Христос и светците од подоцнежните дни.

Програмата за обуки за личен асистент на лица со попреченост ја разви Црвен крст на Република Македонија, а истата беше верифицирана од страна на Центарот за образование на возрасни. Програмата има за цел да им помогне на лицата со попреченост да постигнат поголема независност и целосно да ги исполнат своите права.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.