Пребарувај по датум:
2008-03-06

Донација за пунктот за бездомници

Постоењето на пункт наменет за лицата кои немаат сопствено живеалиште, отворен секој петок за основните потребите на лицата- капење, чиста облека, фризерски/берберски услуги, лекарски преглед и поддршка од психолог, за овие месеци го оправда во целост своето делување.

Во него секој петок, лицата бездомници од различни делови на градот доаѓаат и престојуваат по неколку час. За сите нив Црвен крст на град Скопје има обезбеден превоз.
Успешната работа на пунктот и резултатите од неколку месечната активност на истиот, поттикнаа повеќе граѓани и здруженија со свој придонес да помогнат во уште поуспешно функционирање на истиот и задоволување на потребите на оваа категорија ранливо население. Имено на 07.03.2008 год. група хумани жени од Сојузот на жени на град Скопје го посетија пунктот во Момин Поток и донираа хигиенски пакети и облека за лицата кои го посетуваат.
На 07.03.2008 г. и Кардиохирургија Филип Втори за потребите на пунктот за бездомници донираше облека и обувки, а за тројца бездомници кај кои се утврдени кардио васкуларни проблеми обезбеди бесплатни кардиолошки прегледи.
Придонесот на граѓаните и општествено одговорните институции, како и нивното ангажирање на полето на хуманитарната дејност се уште еден показател за оправданоста и потребата од постоење на ваков објект за нашите сограѓани кои спаѓаат во категоријата ранливо население.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.