Пребарувај по датум:
2016-05-09

Изработени 184 мали проекти

Во месец мај се сумираат резултатите во рамките на програмата ЦКА-ПХВ.

Минатиот викенд, од 06-08 мај во Струга се реализираше подготвителна работилница на која учествуваа 20 инструктори од целата земја и имаа за цел прегледување, оценување, евалуирање на малите проекти кои беа изработувани во период март-април. Софтверој кој е изработен специјално за документирање на малите проекти беше отворен до 29 април. Оваа година се изработени 184 мали проекти за доборобит на заедницата од страна на 1.193 учесника од сите ООЦК. Овие младинци имаат поминато унифицирана обука од страна на ПХВ инструктори и од страна на своите дисеминатори. Избрани се учесници кои имаат најоргинални идеии, оние кои направија трајни промени, оние кои посветија најмногу волонтерски часови на терен за да креираат промени во својата заедница за да учествуваат на двете финални работилници кои исто така ќе се реализират во месец мај. Оваа година младите од Битола градат куќа за социјално загрозено семејство, младите од Гостивар комплетно реновираа тоалет во градската болница во Гостивар-одел за деца, младите од Гази баба направија говорна апликација за лица со оштетен слух и говор во случај на животно загрозувачка ситуација, младите од Шуто оризари симулираа животни професии на децата од улица со цел поттикнување на образованието, младите од Охрид запишаа едно дете во училиште и многи, многу други нешта.

Програмата ова година е поддржана преку програмата на Civika mobilitas. 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.