Пребарувај по датум:
2011-09-25

„КАТАСТРОФИТЕ НЕ ПРОСТУВААТ“

Под мотото „Катастрофите не простуваат“, во периодот од 08 до 19 септември беше реализиран проект за подготвеност и дејствување при катастрофи во Измир, Турција на кој учество земаа и 10 претставници од Македонија.

„Катастрофите не простуваат“ беше дел од Youth Exchange проектот, проект кој се реализира во рамките на ‘Youth in Action’ програмата поддржана од ЕУ со главна цел младите од различни земји одреден период да работат и живеат заедно поделени во меѓународни групи .
Следејќи ја основната цел, подготвеност и дејствување при катастрофи, проектот во Измир беше организиран како камп.
Кампот беше наментет за лица со оштетен вид, а целта беше да се споделат искуства и знаења на полето на подготвеност и дејствување при катастрофи од повеќе земји, со посебен акцент на оваа целна група како една од најзагрозените во случај на катастрофа, но и како една од групите која најдобро може да дејствува.
Македонската делегација беше составена од 4 лица со оштетен вид, 4 нивни придружници и двајца волонтери од Црвениот крст на град Скопје, кои се вратија со збогатени знаења и идеи за развој и поткренување на јавната свест на ова поле и во нашата земја.
Освен македонската делегација, на проектот кој беше организиран од Турската Црвена полумесечина учество земаа и претставници од Турција и Романија.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.