Пребарувај по датум:
2017-12-11

Курсеви за компјутери за слепи и слабовидни лица

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид, при Црвен крст на град Скопје, на 27.11.2017 започнаа курсевите за компјутери за лица со оштетен вид во просториите на Црвен крст на Република Македонија. Курсевите за компјутери адаптирани на потребите на лицата со ошетен вид се реализираат во соработка со тим од Европскиот Универзитет кои се обучувачи на ECDL програмата. Претходно обучувачите учествуваа во обука како да постапуваат со лица со оштетен вид.

На 27.11.2017 на седумнаесет лица со оштетен вид им беше презентирана програмата на ECDLStartсертификатот. Програмата е предвидено да трае четири месеци, секој кандидат на почетокотот на програмата добива индекс и на завршување на основниот циклус сертификат, кој е меѓународно признаен. Со оваа активност лицата со оштетен вид ќе имаат можност да добијат основно познавање на компјутерските вештини, а на најдобрите ќе им се овозможи и напреден курс за обучувачи, за тие понатаму да ги реализираат обуките за работа на компјутери за лицата со оштетен вид. Целта на активноста е лицата со оштетен вид да се оспособат да работат на компјутери, активираат, ангажираат и подобро котираат на пазарот на трудот за нивно понатамошно вработување и поголема инклузија во општеството.

Центарот за поддршка на лица со оштетен вид се реализира во рамките на проектот на „УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот“.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.