Пребарувај по датум:
2023-09-22

МЕЃУНАРOДНА ШКОЛА ЗА МИГРАЦИИ 2023

Од 17 – 21 септември во Струга, Црвен крст на град Скопје организираше Меѓународна школа за миграции.

 На школата учество земаа претставници од Националните Друштва на Црвен крст: Грција, Бугарија, Албанија, Италија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Русија, како и учесници од РСМ.

Учесниците имаа можност да учат од експерти од областа на миграции и низ процес на дискусии да разменат ставови и гледишта за мешаните мигациски текови. Претставници на Министерството за внатрешни работи, УНХЦР, ИОМ, МИЛА. Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и други, беа дел од програмата на школата. На истата се реализираше и панел дискусија со министерот за внатрешни работи г-дин.Оливер Спасовски и Генералниот Секретар на Црвен крст на РСМ г-дин.Саит Саити.

Покрај дискусиите и предавањата, учесниците беа дел од симулациска вежба и други активности за практично приближување на материјата.

Оваа активност е поддржана од страна на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.