Пребарувај по датум:
2019-07-16

Надградба на капацитети

Во организација на Меѓународната Федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во Ораховица, Р. Хрватска се одржа деветдневна обука за идни членови на Регионалните тимови за одговор при катастрофи на која обука, учество земаа и две претставнички од мобилни тимови на Црвен крст.

По успешно завршената обука, членовите од ЦКСМ се стекнаа со сертификати и со тоа обезбедија рангирање во ростерот на ИФРЦ за учество во регионални мисии во случај на катастрофи од помал или среден обем.

Досега, вакви обуки од нашето национално друштво имаат поминато повеќе лица со цел јакнење на националните капацитети за одговор во услови на криза.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.