Пребарувај по датум:
2017-03-06

Обуки по Прва помош за наставници

Црвен крст на град Скопје ја промовира Првата помош и континуирано спроведува обуки по Прва помош за сите заинтересирано нo и за работни организации согласно Законот за безбедности и здравје при работа, објавен во службен весник на РМ бр.53 од 2013 година. Во истиот стои дека “На секое работно место и во работни простории во кои истовремено работаат до 20 вработени, најмалку еден од нив мора да биде оспособен и одреден за давање на Прва помош, за гасење пожари, евакуација и спасување а над овој број на секои 20 вработени, најмалку уште по еден”.

Истата обука ја поминаа и 12 наставници од 6 основни училишта кои се наоѓаат на територијата која беше погодена од поплавите предизвикани од големите дождови, во летотo 2016 год. во рамките на проектот Рано опоравување од елементарна катастрофа-поплава имплементиран од Црвен крст на РМ/Црвен крст на град Скопје, поддржан од Австриски Црвен крст и Австриска развојна агенција.

Обуката се одвиваше теоретски и практично. Теоретскиот дел се одвиваше преку Прва помош презентации и клипови со симулации за укажување прва помош додека пак практичниот дел се одвиваше преку симулација на повредени, користење санитетски материјали, манекен за реанимација и автоматски надворешен дефибрилатор (АНД).

За време на обуката, присутните покажаа голема интерактивност, споделија нивни искуства и пројавија дополнителен интерес. За обуката рекоа дека е многу корисна за нивната професија и треба целиот наставен кадар да се здобие или пак освежи познавањата од првата помош.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.