Пребарувај по датум:
2018-09-05

Обуки за постапување со лица со оштетен вид…

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид на 24 и 31 Август 2018 година, во период од 09:00 – 13:00 часот, се одржаа 2 обуки за правилно постапување со лица со оштетен вид, наменета за лица од трето доба – корисници на Центарот за грижа на стари лица – Црвен крст на град Скопје. Обуките се состоеја од презентација на редовните активности и успеси на Центарот, показни и симулациони вежби за реални ситуации со кои лицата со оштетен вид се соочуваат во секојдневниот живот како и едукативни примери и совети како треба и како нетреба да се постапува со лицата со оштетн вид. Обуките се од голема корист за лицата од трето доба за во иднина во секојдневниот живот кога би стапиле во контакт со лица со оштетен вид, да знаат правилно да му пристапат и помогнат на лицето со оштетен вид. На работилниците активно учество зедоа 29 учесници кои преку интеракција ги добија потребните информации планирани во рамките на обуките.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.