Пребарувај по датум:
2023-09-20

ПХВ недела

Секоја година од 21 до 27 септември се одбележува ПХВ неделата која има за цел промоција на мир, толеранција, соживот и ненесилство. Оваа година ќе организираме трибина на која ќе се зборува за булингот, за насилството во училиштето, видиливо и скриено, ќе треба да се стави акцент на постоење на истото и начините на кои може да се превенира, стопира и изолира.
На трибината ќе треба да се вклучат учениците, родители, наставници и задолжително училишен психолог или психолог волонтер на организацијата.

Ние како претставници на Црвениот крст ќе го промовираме позитивното однесување, волонтирање и корисно поминато време, како за себе така и во/за заедницата.
На крај на трибината ќе бидат пуштени кратките филмчиња изработени од страна на волонтерите од ПХВ циклус 2023 година. Младите кои ги изработувале проектите ќе имаат можност да го раскажат своето позитивно искуство како волонтери!

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.