Пребарувај по датум:
2017-05-18

ПХВ РАБОТИЛНИЦИ

Лица со оштетен вид изработуваат ЦКА-ПХВ проекти за добробит на заедницата

Во рамките на „Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот“, имплементиран при Црвен крст на град Скопје децата од училиштето ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. Децата со оштетен вид поминаа низ неколку едукативни работилници со што се стекнаа со обука како да станат активни учесници во заедницата и да придонесуваат со помагање на ранливите категории во нашето општество. Во тек се неколку креативни работилници преку кои тие изработуваат различни изработки, а граѓаните ќе имаат можност да купуваат рачни изработки со што ќе се обезбедуваат средства за помагање на ранливите целни групи.

            Целта на ЦКА-ПХВ работилниците со децата со оштетен вид е унапредување на нивните вештини, преку интерактивни типови на едукација, социјализација и мотивација да бидат активни и хумани членови на заедницата.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.