Пребарувај по датум:
2019-11-29

План за 2020 година

Во текот на 2019 година, 45 лица, волонтери и професионалци,  во рамките на програмата за збратимување и соработка со Црвен крст Телемарк-Норвешка имаа можност да ја посетат Македонија или Норвешка. Посетите подразбираат размена на искуства, добри практики, знаења како и можности за подобрување и усовршување на одредени програми. Минатиот викенд беше реализирана работилница на која се договараа активностите како и временската рамка за имплементација на истите за 2020 година.  Во рамки на оваа работилница, се презентираше моделот „Водач во болница“ кој се имплементира во двете земји.

Меморандумот за соработка и збратумување со Телемарк, е потпишан во 2016 година од двете страни и е во време траење од 5 години.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.