Пребарувај по датум:
2022-06-07

Поддршка за лицата од Украина

Во просториите на Црвен крст на град Скопје, започнаа да се реализираат часови по македонски јазик за лицата од Украина  кои престојуваат во нашата земја. Организирани се часови за вкупно 42 лица кои покажаа интерес за оваа активност. Формирани се две групи за возрасни и група за деца од школска возраст и истите ќе посетуваат часови два пати во текот на неделата.

Првите часови поминаа во пријатна атмосфера и интензивна комуникација од страна на вклучените лица. За оваа активност од страна на Црвен крст на град Скопје ангажиран е професор по македонски јазик со долгогодишно искуство и обезбедени се сите потребни материјали за наставата.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.