Пребарувај по датум:
2019-01-29

Подготвителна работилница за ЦКА-ПХВ инструктори

На 27 јануари во Црвен крст на град Скопје се одржа подготвителна работилница за инструкторите во рамките на ЦКА-ПХВ програмата. Целта на работилницата беше усогласување на обуката која унифицирано треба да се спроведаат во секоја ООЦК која оваа година аплицирала за моделот, какао и мотивација на инструктори за учество во циклусот како и поставување на временска рамка за спроведување на обуката. Втората обука, која го опфаќа делот како се изработуваат малите проекти, која треба да се спроведе од инструкторите треба да биде реализирана во период од 01 до 15 февруари. Инструкторите ќе бидат поделени во мали тимови од по две лица. Од ова година ќе се спроведува и менторски систем преку кој дисеминаторите ќе имаат дирекна поддршка и супервизија од назначениот инструктор одговорена за таа Општинска организација. Ова година ќе бидат обучени околу 1.000 младинци на возраст од 13 до 17 години.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.