Пребарувај по датум:
2020-01-14

ПОМАГАТЕЛИ НА РАНЛИВИ ЦЕЛНИ ГРУПИ НА КОРИСНИЦИ

Во рамки на социјалниот сервис „Помагатели на ранливи целни групи на корисници“ на ден 13.01.2020 година беше реализирана обука за 12 нови помагатели. На обуката кандидатите имаа можност да се стекнат со нови знаења и искуства во делот на правилно постапување кон лицата со оштетен вид и начини и техники за правилен пристап и работа со лицата со телесна попреченост. Во следната фаза тимот ќе пристапи кон поврзување на корисниците со новите помагатели.

Црвениот крст на град Скопје со имплементација на овој социјален сервис започна во месец Јуни 2019 година, со поддршка од Градот Скопје, и во тој период беа опфатени 49 корисници кои беа опслужени од страна на 13 помагатели и 10 волонтери.

Со проширувањето на овој социјален сервис покрај опслужените 49 корисници, Црвениот крст ќе ги ангажира ново обучените 12 помагатели кои на терен ќе опслужуваат максимум 24 корисници. Социјалниот сервис има за цел да го унапреди квалитетот на живот на лицата со попреченост постигнувајки поголема самостојност и независност.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.