Пребарувај по датум:
2012-12-16

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛИГИЈА(ИЕА) И ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Црвениот крст на град Скопје(ЦКГС) и Институтот за Етнологија и Антропологија(ИЕА) минатата недела потпишаа меморандум за сорабтока во знак на досегашните и идните активности.

Црвениот крст на град Скопје(ЦКГС) и Институтот за Етнологија и Антропологија(ИЕА) минатата недела потпишаа меморандум за сорабтока во знак на досегашните и идните активности.
Покрај институтционалната соработка која и досега се манифестираше во споделвуање на знаењата во стручните области на соработниците, ИЕА и ЦКГС овој пат ќе реалзиираат заеднички активности посветени на студентите и волонтерите.
Идејата за наредна поголема активност која заеднички би се имплементирала е во рамките на проектот „Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови“.
Двете институции токму во силата која на терен ја носат волонтерите, а стручното знаење од областа кое го поседуваат студентите на ИЕА го прнајдоа вистинскиот начин за утврдување на приаказните кои старите лица во домашни услови и во дневниот центар ги носат и се вредни за споделување.
На тој начин ќе се оствари меѓусебна смена на знаења и вештини од стручнат област на антропологијата и етнологијата но и човековите вредности и хуманоста за која волонтерите се најверодостојните амбасадори.
Истовремено, старите лица ќе бидат анимирани и ќе се оствари дополнителен чекор во поттикнувањето на активното стареење.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.