Пребарувај по датум:
2012-11-11

Позитивен пример за општествена одговорност

Во рамките на кампањата по повод Меѓународниот Ден на гладта (16 Октомври до 13 Ноември 2012 година) на територија на град Скопје како пример за општествена одговорност ја истакнуваме поддршката на вработените во компаниите ОКТА и ОНЕ.

Активноста во а. д. ОКТА беше во организација на ОО на Црвен крст ОКТА, а ја поддржаа Главниот извршен директор, синдикатот и Активот на жени ОКТА.
Во рамките на истата вработените се откажаа од еден оброк, а средствата ги донираа за кампањата. Од собраните средства (67 000 денари) ќе бидат изработени 100 пакети со прехрамбени продукти наменети за социјално ранливи семејства.
Слична активност беше реализирана и во компанијата ОНЕ каде вработените на наменски поставен штанд во нивната компанија донираа прехрамбени продукти и финансиски средства кои исто така ќе се употребат за ранливите категории население.
Поодршката од а.д. ОКТА и ОНЕ се примери за општествена одговорност која треба да ги мотивира и останати компании за значењето на овој вид одговорност кон заедницата.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.