Пребарувај по датум:
2020-02-19

Предавање за шеќерна болест за лицата со оштетен вид

На ден 14.02.2020 година во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид при Црвен крст на Град Скопје, во просториите на Здружението на слепи и лица со оштетен вид Скопје се одржа предавање за шеќерна болест.

Темата опфати повеќе содржини како дефинирање на болеста видови, симптоми, медицинско третирање и превенција и рано откривање. Сите присутни корисници на работилницата можеа да добијат соодветни одговори и совети за оваа болест како и да се информираат подетално за истата.
На здравственото предавање присуствуваа 13 корисници на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид, еден стручен претставник од Центарот за поддршка како и еден соработник од Здружението на слепи и лица со оштетен вид Скопје.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.