Пребарувај по датум:
2018-06-29

Презентација на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид на 27 Јуни 2018 година во период од 12:30 – 13:30, претставник од Центарот оддржа презентација за работата и активностите на Центарот со подетално објаснување за секоја активност посебно како и услугите кои ги нуди Центарот. Презентацијата беше наменета за соработниците од УЈИЕ и делегатот од ЛЦИФ. На презентацијата активно учество зедоа три корисници кои го споделија своето искуство стекнато во Центарот како и сопствените мислења за поддршката која ја нуди Центарот.

Центарот за поддршка на лица со оштетен вид се спроведува во рамките на проектот “УСАИД и ЛИЦИФ за деца со оштетен вид”.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.