Пребарувај по датум:
2023-07-14

Развој на социјалните сервиси на Црвен крст на град Скопје (ЦКГС)

Следејќи ја динамиката и целите на државниот систем за социјална заштита, а во насока на лиценцирање на даватели на социјални услуги, ЦКГС веќе неколку години ги лиценцира своите социјални сервиси.
На овој сет на лиценцирани социјални сервиси во кои спаѓаат Персоналната асистенција, Дневниот центар за стари лица и Нега центарот, во иднина очекуваме да се приклучат Пунктот за бездомници, Дневниот центар за лица со попреченост над 18 год. „Пролет“, Центарот за ментално здравје и психо-социјална поддршка и Дневниот центар за стари лица со нова локација.

За таа цел, преку одделот за социјално-хуманитарна дејност, а со експертиза на ЈУ Завод за социјални дејности -Скопје се реализираше информативна работна средба за анализа на правилниците за лиценцирање како и чекорите во процесот.

Во текот на летниот период тимовите на сервисите интензивно ќе работат на процесот на адаптација, со цел финално поднесување апликација за лиценцирање.
Одделот за социјално-хуманитарна дејност на ЦКГС силно верува дека процесот на лиценцирање е можност за дополнително унапредување и стандардизирање на услугите во насока на подобрување на услугата за крајните корисници.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.