Пребарувај по датум:
2018-03-24

Реализиан семинар за волонтери за здраво стареење во заедницата

Во периодот од 22-24 Март во тренинг ценарот Солферино – Струга беше реализиран семинар за здраво стареење наменет за волонтерите при Црвениот крст. Целта на семинарот беше присутните да се информираат за компонентите на здравото стареење, превентивните и ризик факторите поврзани со здравјето на луѓето во текот на нивното стареење и притоа се користеа алатки и прирачници подготвени од страна на Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Темите кои беа обработувани се незаразните болести кај старите лица, социјалната изолација, спроведување на проценка, здрава исхрана, бенефити на доживотното учење, важноста на психосоцијалната поддршка, како и запознавање со физичките вежби применливи за активно и здраво стареење.

На семинарот учествуваа волонтери од клубовите на млади при општинските организации на Црвениот крст на територија на град Скопје, волонтери од тимовите за одговор при катастрофи, спасување на планина како и центарот за безбедност на вода, претставници од дневниот центар за грижа за стари лица при ЦКГС, волонтери од мобилниот тим во Лојане и ЦКРМ ОО Струга.

Поддршка за превод на прирачниците и алатките кои се користеа, како и за целокупната организација на семинарот даде Австрискиот Црвен крст и град Виена.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.