Пребарувај по датум:
2017-02-07

Реализирани две обуки за работа со лица со оштетен вид

Во рамките на „Проект на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот“ имплементиран од страна на Црвен крст на град Скопје, во просториите на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид реализирани се две обуки за работа со лица со оштетен вид. Обуките ги реализираа специјални едукатори од „Отворете ги прозорците“ на 26.01.2017 и 27.01.2017 за 40 стручни соработници и волонтери при Црвен крст на град Скопје. Целта на обуките беше стручните соработници и волонтерите да се обучат како да постапуваат со слепи лица и лица со оштетен вид и како да им помогнат при секојдневните активности доколку се во директен конктакт со нив. Стручните соработници и волонтерите кои се обучија ќе бидат вклучени во активностите на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид во различни работилници и активности кои ќе ги презентираат за подобрување на вештините и степенот на едукација на лицата со оштетен вид, како и за збогатување на квалитетот на живот, подигнување на јавната свест за потребите и проблемите со кои се соочуваат овие лица во општеството.
Центарот за поддршка на лица со оштетен вид се имплементира во рамките на „Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот“, поддржан УСАИД и ЛЦИФ.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.