Пребарувај по датум:
2017-12-11

САЕМ НА ЕУ ПРОЕКТИ

Саем на проекти реализирани во рамки на повеќегодишната Програма за развој на човечките ресурси 2007-2013

Црвениот крст на РМ/ Црвен крст на град Скопје, беше учесник на саемот на проекти реализирани во рамки на повеќегодишната Програма за развој на човечките ресурси 2007-2013, поддржан од Европската унија, како дел од финалниот настан за презентирање на резултатите остварени во трите приоритети на Програмата- вработување, образование и обуки и социјална инклузија. Истиот беше во организација на Министерството за финансии/ЦФЦД, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука.

Нашата организација, како изложувач, имаше свој штанд на кој беа поставени промотивните материјали од двата ИПА проекти финансирани од ЕУ, а имавме можност на сите заинтересирани кои го посетија штандот, да им ги споделиме резултатите и искуствата од имплементација на истите. На штандот, покрај проектните тимови, присутни беа и кориснички кои се здобија со обука низ проектните процеси, и споделија и лични искуства за позитивните промени кои влијаеле врз нив. Наш претставник учествуваше и на дебатата на тема социјална инклузија.

Црвениот крст на РМ/ Црвен крст на град Скопје во текот на 2016-2017 година, имплементираше два проекти финансирани од ЕУ и тоа „Креирање на можности за нови вработувања на жената“ во партнерство со НВО Хуманост и „Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на труд“ во партнерство со Занаетчиската комора на град Скопје. Во рамки на двата проекти беа обучени вкупно 64 долгорочно невработени лица.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.