Пребарувај по датум:
2014-01-09

СТАРИТЕ ЛИЦА НА БЕСПЛАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Крајот на 2013 и почетокот на 2014 година во рамките на проектот „Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови“ на Црвен крст на град Скопје ја одбележа одличната соработка со стоматолошката ординација Импакта Дентал

На вкупно 20 корисници од проектот им беа направени превентивни стоматолошки прегледи и мали интервенции. На соработката со ПЗУ Импакта Дентал и претходеа неколку предавања и практични совети за забоздравствена заштита кај лицата во трето доба. Целта на ваквите предавања и прегледи е да се зголеми свеста кај возрасните лица за важноста на забоздравствената заштита за нивното целокупно здравје. Оваа соработка ќе продолжи во наредните месеци со превентивни предавања и прегледи. 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.