Пребарувај по датум:
2019-11-20

Тренинг „ Заштита, недискриминација по однос на пол/род и инклузија со посебен фокус на Трговија со луѓе во контекст на миграции“

Поради ранливоста на мигрантите и долготрајната миграциска криза во последните години, Националните друштва на Црвен крст во Европа ги зголемуваат своите активности за помош и заштита на ранливите мигранти, вклучително и потенцијални жртви на трговија со луѓе и експлоатација. Водени од сето ова, во периодот од 11-14 ноември 2019 година организирана беше работилница во Регионалната канцеларија на МФЦКЦП (IFRC) за Европа во Будимпешта на која присутвуваа две лица од Црвен крст на град Скопје. Оваа обука вклучуваше елементи на заштита на основните човекови права, почитување на еднаквоста и недискриминација, превенција од полово базирано насилство, со акцент на Трговија со луѓе.

Обуката беше со цел да се зајакнат капацитетите на европските национални друштва за препознавање и одговор на ризиците кај мигрантите; намалување на ризикот од трговија со луѓе и препознавање на знаци на Трговија со луѓе.

Сите обучени лица и квалификувани лица, стекнатите знаења ќе ги применат во своето Национално друштво, со можност за добивање поддршка од други НД за темите од интерес, но и прижање поддршка кон други НД кои имаат потреба од ваков тип тренинг.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.