Пребарувај по датум:
2016-12-22

Трета Чиконг работилница во Струга

Трета Чиконг работилница во Струга

Во период од 26-29.09.2016 во едукативниот и рекреативен центар „Солферино“ во Струга, реализиран е трет Чиконг семинар за лица во трето доба. На семинарот учествуваа 30 корисници од социјалниот сервис „Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови “ при Црвен крст на град Скопје. Чиконг работилницата е реализирана со цел да се усогласи, фокусира и посвети групата само на подобрување на техниките на вежбање, да се наградат најактивните и најдобри корисници, социјализираат и мотивираат да продолжат да практикуваат Чиконг вежби. Чиконг активноста е една од најважните континуирани активности на дневниот центар за стари лица и во активноста активно партиципираат 64 корисници. Со учеството во Чиконг активноста лицата во трето доба го подобруваат нивното психофизичко здравје, виталноста, се социјализираат, остваруваат меѓугенерациска соработка и го практикуваат активното стареење.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.