Пребарувај по датум:
2014-07-16

УНАПРЕДЕНИ КАПАЦИТЕТИТЕ НА ТИМОТ НА ГРИЖА ЗА СТАРИ ЛИЦА

Во изминатиот период односно на 09.07. и 16.07. во просториите на Црвен крст на град Скопје се реализираа 2 обуки за унпаредување на капацитетите на тимот на Грижа за стари лица од областа на правата и услугите кои ги нуди системот на социјална и здравствена заштита во РМ.

Со цел подобро инфромирање и воведување на корисниците во системот, стручни лица претставници на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа(МЦСР) и Фондот за здравствено осигурување на РМ(ФЗОМ) оддржаа предавања за стручниот тим на проектот „Дневен центар за стари лица и центар задавање помош во домашни услови“ – Грижа за стари лица. На предавањата свое учество земаа и социјалните работници иволвирани во ЦКГС. Предавањето за правата од системот на социјална заштита го оддржа Соња Арсовска, претставник на МЦСР. На истото, во детали беа објаснети процедурите и општите услови за стекнување на некое од постоечките права и дополнително беа разгледани детали и консултирани специфични ситуации за одредени социјални случаи со кои работи тимот на ЦКГС. Др.Силвана Андов и Данче Атанасоска – правник, претставници на ФЗОМ, ја спроведоа обуката за системот на здравствена заштита односно правата кои можат корисниците на проектот да ги остварат. Предавањето поттикна дискусија за конкретните случаи опфатени со проектот и ја унапреди постоечката соработка помеѓу двете институции. Овие обуки се првите чекори кои се реализираа во насока на проширување на услугите кои во иднина ќе ги нуди проектот преку Дневниот центар за стари лица кој функционира во Црвен крст Чаир. Инаку, со проектот се опфатени 120 стари изнемоштени лица посетени во домашни услови од медицинска сестра и волонтер и повеќе од 300 активни пензионери инволвирани во програма на Дневен центар за стари лица. 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.