Пребарувај по датум:
2010-12-15

Успешно завршена акцијата „Разбудете се хумани 2“

Во периодот од 15 октомври до 15 ноември во организација на Црвен Крст на град Скопје и Дормео се реализираше голема хуманитарна акција „Разбудете се хумани 2“ чија цел е подобрување на животните услови на ранливата категорија на луѓе преку собирање на користени душеци и нивно донирање во иституции кои се грижат за нив.

Црвен Крст ги првеземаше донираните душеци од домовите на донаторите, а Дормео, на сите хумани граѓани, им овозможи попусти за купување на Дормео производи и убави Дормео подароци.

Во текот на акцијата беа собрани вкупно 214 душеци кои беа донирани во следните институции: Геронтолошки завод 13 Ноември, Дневен центар за лица со пречки во развојот Неготино, Завод за рехабилитација на деца и младинци -Топанско полое, Психијатриска болница Демир Хисар, Специјален завод за лица со пречки во развојот Демир Капија и Казнено поправен дом Идризово.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.