Пребарувај по датум:

Раководен Одбор

Раководниот одбор е тело на Собранието кое раководи со Црвен крст на град Скопје помеѓу седниците на Собранието. Раководниот одбор е составен од избрани членови од редот на Собранието. Бројот на членовите на Раководниот одбор е 11. Претседателот на Црвен крст на град Скопје и потпретседателот по функција се членови на Раководниот одбор. Претседателот на Црвен крст на град Скопје претседава со седниците на Раководниот одбор. Мандатот на членовите на Раководниот одбор трае 4 (четири) години со можност за уште еден последователен мандат.

Раководниот одбор одржува најмалку четири седници во текот на годината, а по потреба и повеќе.

Членови на раководен одбор за мандатен период 2018-2021:

 1. Др.Стефан Тодоров
 2. Ајтен Ајдини Кадриу
 3. Др.Снежана Трајковска
 4. Менсур Јакупи
 5. Катерина Трајковска
 6. Ирфан Аземов
 7. Бране Стевковски
 8. Слободан Зечевиќ
 9. Зоран Бабушку
 10. Зоран Ефремов
 11. Александра Василевска
Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.